میخوام از حساب بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگادم وام بگیرم!

مریم: مادر خانواده، 30ساله علی: پدر خانواده، 35ساله سارا: دختر خانواده، 6ساله و محمد: پسر خانواده، 1سالهمریم در خانه نشسته و با تلفن صحبت می‌کند.. مریم: سلام، من مریم.. هستم، بیمه‌گذار شماره … . می‌خواستم در مورد وام بیمه عمر سوال کنم.نماینده بیمه عمر: سلام خانم … . خوشحال می‌شوم که به شما کمک کنم. […]

میخوام از حساب بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگادم وام بگیرم! بیشتر بخوانید »

زندگی را با دستان خودت بساز..

بیرون برف باریده بود.ترنم با انگشتان کوچکش روی شیشه بخار گرفته شکلک می کشید. کمی آنسوتر میل های بافتنی در دستان همسرش بسرعت بالا و پایین می شدند ، نگاهش که سرخورد روی دستانش خاطره آن حادثه تلخ در کارگاه جوشکاری دوباره برایش زنده شد. تنها چند ثانیه سهل انگاری و بی احتیاطی به قیمت

زندگی را با دستان خودت بساز.. بیشتر بخوانید »

بیایید صحبت کنیم!